top of page

manželia, pedagógovia

.

S metodológiou montessori sa oboznámila bližšie už počas svojho štúdia  na UKF v Nitre.  Osobný záujem prerástol do odhodlania uberať sa v pedagogickej praxi práve týmto smerom. Absolvovala diplomový kurz montessori pre vek 3 až 6 r v  SAM .

Pokladala  však za nevyhnutné vhupnúť do montessori sveta, do praxe, pretože raz vidieť a zažiť je ako dva krát počuť. Práve preto sa rozhodla pre Taliansko, ktoré je kolískou montessori pedagogiky. Počas  štúdia na katedre školskej psychológie v Turíne  chodila na náčuvy do viacerých montessori škôl, zúčastňovala  sa kongresov a stretnutí pedagógov a priaznivcov montessori. V školskom roku 2013/2014 tvorila súčasť pedagogického teamu prvého trojročia základnej školy montessori, Scuola Montessori Paritaria ,Piazza san Gerolamo, Milano. Túto skúsenosť považuje za kľúčovú, najmä z hladiska získania skúseností ( škola funguje už od roku 1968) a možnosti pracovať pod supervíziou skúsených montessori pedagógov a tiež samotnej zakladateľky školy  Jole Ruglioni a dott. Cecililou  Quagliana, ktorá je taktiež docentkou Montessori pedagogiky na Univerzite degli Studi Milano – Bicocca ( Master di 2. Livello il Metodo montessori).

Po návrate na Slovensko  mala možnosť stáť pri zrode montessori malotriedky v Žiline ako jej prvý pedagóg. Zároveň  absolvovala akreditovaný diplomový kurz montessori pre vek 6 až 12 rokov.


Doplňujúce  vzdelanie:
•    ZUŠ, odbor klavír I. cyklus (8rokov) - gitara, flauta
•    Slovensky zväz nepočujúcich - certifikát posunkovej reči
•    certifikát Talianskej vlády o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka (CILS)
•    Kurz Gragológia ako diagnostická metóda (Graf. asociácia Nitra)
•    Výcvik pedagogicko – psychologického jazdenia SHA (Slovenská hippoterapeuticka asociacia) pod záštitou Lekárskej fakulty Univerzity Sv. Alžbety Bratislava
•    300 hodín terapeutického výcviku pod supervíziou psychologicky dott. Fatica( Ass. Ippica san Giovanni, Torino)
•    Kurz Lipman filozofia pre deti (Centrum pedagogicko psychologickeho poradenstva a prevencie Hlohovec)  
•    Doplnkové kurzy na Katedre školskej a vývinovej psychológie v Turíne( Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia na ZŠ, Poruchy učenia, Diagnostika detskej kresby)

​•    od r.2015 poradkyňa nosenia vbavlnce.cz pre Ružomberok a okolie

​•    od r.2017 laktačná poradkyňa  OZ Mamila ww.mamila.sk

​•    od r.2017 dula vo výcviku  www.duly.sk 


Ďalšie pracovné skúsenosti : 
•    mimoškolská činnosť detí a mládeže v Ass. Giovanni Battista       ( SR, ITA, Izrael)
•    vedúci animátor škôl v prírode - voľno časové a vzdelávacie aktivity deti školského a predškolského veku ( Bombovo, Tvistovwo)
•    vychovávateľka v ŠKD  ( ZS Cabajská, Nitra)
•    učiteľka prípravného ročníka hudobno - dramatickeho odboru / Tvorivá dramatika (ZUŠ ARS-STUDIO, Nitra)
•    lektorka talianskeho jazyka v Inlingua 
•    pedagóg Talianskeho jazyka (Pijaristické gymnázium Nitra, Univerzita Žilina)
•    terapeut PPJ ( ped. psych.jazdenia) detí a mládeže ( projekty pre školy) Mannus Villardora Torino
•    školský psychológ ŠUV Ružomberok

•    športový psychológ v MBK RK 

•    terénny psychológ CPPaP Dobré centrum Ružomberok

Michaela

Ladislav

Akčná časť nášeho centra.Má pod palcom všetky športové aktivity, zážitkové workshopy a iné adrenalínové aktivity :)

Ako športový tréner dobre vie o dôležitosti pohybu pre detský vývoj, preto pracuje na jeho osvete.

Dlhoročne pôsobí v Mestskom basketbalovom klube RK kde trénuje staršie žiačky.

S montessori prichádza do kontaktu dennodenne, podieľa sa na vytváraní montessori pripraveného prostredia doma.

Cez syna  Jakuba zistuje, že montessori naozaj funguje :)

Vzdelanie

 •   2015 – 2016      DPŠ Fakulta telesnej výchovy a športu UK

 •   2010                     Lithuanian Academy of Physical  Education, Kaunas, Litva, študijný odbor: trénerstvo

 

 •   2005 - 2011       Fakulta telesnej výchovy a športu  UK, BA Študijný odbor: trénerstvo, špecializácia - basketbal

   

Pracovné skúsenosti

 • 2015 - 2017          Učiteľ telesnej a športovej prípravy na  ZŠ  Bystrická cesta Ružomberok

 • 2010 - 2015          Učiteľ telesnej výchovy  ZŠ Liptovské        Revúce a  ZŠ Liptovská Osada , hlavný tréner dievčat družstva Liptovská Osada U14, hlavný tréner dievčat družstva MBK Ružomberok U16

 • 2010 - 2016           Hlavný tréner dievčat družstva MBK             Ružomberok U12, U13, U14, U15, U16

                                                              

 •  2008 - 2009           Hlavný tréner v MBK Karlovka BA, U14

 •  Júl – Aug 2008     FIBA U18 European Championship  for       Woman – herná štatistika

 • tréner na basketbalovom kempe Basketland

               

 •   2007 – 2008           Asistent trénera MBK Karlovka BA, U17

 

 •  Júl – Aug 2007        FIBA U19 World Championship for    Woman – herná štatistika, 

 • tréner na basketbalovom  kempe Basketland

 •  2006 – 2007            Asistent trénera MBK Karlovka                BA, U16

 

 • Júl 2006                   Tréner basketbalový kemp asketland

 

 

Kvalifikácie  

 

 • Najvyššia trénerská licencia - 5

 • Inštruktor lyžovania – C licencia

 • Inštruktor Snowboardingu – C licencia

 •  Masér klasickej a športovej masáže

 •  Vodný záchranár – bronz

bottom of page